Structuur- en strategiekaarten

Gestructureerd en planmatig aan het werk gaan is voor sommige kinderen
een probleem. Ze beginnen vaak aan een taak zonder er vooraf over na te denken en daardoor lopen ze er vaak in vast of verliezen ze het ‘overzicht’.

Een duidelijke structuurkaart of strategiekaart kan daarbij helpen.

We bieden enkele kaarten aan die je vrij kan downloaden en gebruiken.

 

De kaarten zijn opgebouwd volgens het principe van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, die erop is gericht het kind te leren zijn eigen gedrag te beheersen en te sturen.

Er wordt telkens gewerkt vanuit dezelfde 4 stappen:

Regelmatige herhaling van deze methode is hierbij van belang.

 

De kaarten die je hier vindt, zijn bedoeld voor kinderen van de derde graad en zijn specifiek gericht op één bepaald onderwerp:

Ieder keer als de kinderen een taak moeten maken of een les instuderen die hiermee in verband staat, kunnen ze de juiste kaart nemen om VOOR, TIJDENS en NA het werk te gebruiken.

Door VOORAF (stap 1 en 2) na te denken over hun taak, leren ze PLANMATIG te werk gaan.

Door ACHTERAF (stap 4) te reflecteren op hun werk, gaan ze hun werk(wijze) EVALUEREN en leren ze -indien nodig- ook BIJSTUREN.

 

We zijn er zeker van dat heel wat kinderen gebaat zijn bij deze manier van werken…