Als u vragen of problemen heeft omtrent uw zoon/dochter, aarzel niet om zelf het CLB te contacteren. Deze vragen kunnen van verschillende aard zijn. Het kan gaan om vragen in verband met het leren van uw kind, maar evenzeer rond sociale vaardigheden, gezondheid, opvoeding, gedrag, angsten,… Gesprekken met CLB zijn uiteraard strikt vertrouwelijk.

Hoe kan u CLB bereiken?

U mag aan de school of leerkracht uw bezorgdheid uiten en vragen of het CLB met u contact wil opnemen. U mag ook rechtstreeks naar het CLB bellen of mailen. Alle informatie omtrent de werking kunt u terugvinden op de website www.vclb-kempen.be.

Hoe werkt CLB samen met onze school?

Aan elke school is één (soms twee) contactpersoon van het CLB verbonden. Hij of zij onthaalt elke nieuwe vraag binnen de school tijdens geplande overlegmomenten (of soms ook tussendoor). Leerlingen en ouders kunnen ook zelf de onthaalmedewerker contacteren. Dit kan rechtstreeks bij het CLB of via de school. Deze contactpersoon maakt deel uit van een team dat bestaat uit minstens 7 andere onthaalmedewerkers. Zij vormen samen het onthaalteam van het CLB. Voor onze school zijn de contactpersonen An Algoet (kleuterschool) en Cato Kemps (lagere school).

analgoet@vclb-kempen.be

wienarnauts@vclb-kempen.be

Afhankelijk van uw vraag kan de onthaalmedewerker zelf aan de slag gaan, doorverwijzen naar andere diensten, of de vraag doorgeven aan het trajectteam van het CLB. Het trajectteam werkt nauw samen met het onthaalteam. Het trajectteam bestaat uit artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam aan hen doorgeeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen. We spreken dan van een begeleidingstraject. Soms zullen ze beslissen dat het nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Ze zullen dan een diagnostisch traject starten.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten voor hun rekening.

Het infoteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studierichtingen en/of beroepsmogelijkheden en het keuzeproces. Persoonlijke vragen in verband met de studie- of beroepskeuze worden behandeld door het onthaalteam.