Corona-update 7 maart 2022


 

Beste ouders,

Op maandag 7 maart 2022 schakelt de maatschappij, dus ook de onderwijswereld, over naar code geel. Dat betekent dat bijna alle beperkingen met betrekking tot corona worden opgeheven. Een moment waarop we met z’n allen lang hebben gewacht!

Wat verandert er concreet in de schoolorganisatie?

 • Zowel leerlingen als leerkrachten moeten geen mondmasker meer dragen.

 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.

 • Vermengen van klasgroepen is terug toegestaan. Activiteiten samen met andere klassen, kunnen dus ook terug. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal of in de eetzaal

 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn terug toegelaten.

Wat blijft ongewijzigd?

 • Uitstappen kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving.

 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden, maar er kan ook nog gekozen worden voor digitaal overleg. De twee mogelijkheden kunnen dus naast elkaar worden georganiseerd.

 • Ventilatie en verluchting blijven een verplichting.

 • Drukte aan de schoolpoort proberen we nog steeds te vermijden. Ook hier blijft het belangrijk om afstand te houden.

 • Blijvende aandacht voor basishand- en hoesthygiëne.

 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis. Belangrijk: blijf ook steeds de school verwittigen bij ziekte of vastgestelde besmettingen.

 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur, bijvoorbeeld als er terug clusters van besmettingen binnen een klasgroep worden vastgesteld.

We hopen dat we samen terug wat meer kunnen genieten van een ‘normaal schoolleven’ door de vrijheid die we nu krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Schoolteam Bergom-Varenwinkel

 

 

Klik hier voor de vakantiedagen van het schooljaar 2021 - 2022 te bekijken.

 

Klik hier om onze sponsors
van onze schoolbus te bekijken
.


Klik op Jules voor meer info i.v.m.
de instappers voor volgend schooljaar.

 

 
VEILIG online in 10 tips

Sociale media voor kinderen.