Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in de organisatie van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverant­woordelijkheid draagt.
De leden van deze raad worden om de vier jaar verkozen.
Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze kinderen.

Deze verkozenen brengen verslag uit binnen hun eigen geledingen.
Voor onze ouders dient dit dus via het oudercomité / ouderkring te gebeuren.

 Namens de ouders:                        Vicky Boels, Anne Van Es, Jan Schepers 

 Namens de personeelsleden:           Yvette Goos, Liesbeth Helsen, Wim Van Looy 

 Namens de lokale gemeenschap:    Martine Mans,  Wim Giskes

 Directie:                                        Dhr. Leys Luc