Schoolbestuur

Onze school behoort  tot de VZW ANKER

Administratieve zetel:  Verlorenkost 1 – 2260 Westerlo

Schoolbestuur:

Voorzitter:                               E.H. Jos Bonroy
Ondervoorzitter:                       dhr. Johan Tops
Secretaris:                               mevr. Katrien Neirinckx
Penningmeester:                      dhr. Jeroom Nobels
Afgevaardigd beheerder SO:     dhr. Roger Creten

 

Plaatselijk comité:

mevr. Katrien Neirinckx  gemandateerde voor onze school in de VZW ANKER
mevr. Rachel Peetermans              
dhr. Geert Brys                               

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het plaatselijk comité behartigt de lokale noden, vragen en bekommernissen.