Wie zijn ons oudercomité?

Deze enthousiaste groep ouders trekken mee de kar van onze school en maken deel uit van ons oudercomité.

Een oudercomité kan de werking van de school op verschillende manieren ondersteunen.
Enerzijds door als vertegenwoordiging van de ouders mee na te denken over de organisatie van ons onderwijs,
over maatschappelijke en/of opvoedkundige thema's.

Anderzijds ook door het praktisch ondersteunen en helpen tijdens bijvoorbeeld eetdagen en/of schoolfeesten. 
Als ouder kan u ook bij hen terecht als u de invalshoek van een andere ouder wil horen over onze school.

Een actief en dynamisch oudercomité is een verrijking voor de hele school!