Websites i.v.m. zorg

Let op Beheert een interactieve werkmap “leerzorg”, en publiceert maandelijks een gratis nieuwsbrief met diverse rubrieken. Heeft een verzameling links naar website over leerstoornissen

Balans digitaal Vereniging van ouders en kinderen met leer-, ontwikkelings-, en gedragsstoornissen.

Eureka onderwijs Opvang van leerlingen met leerstoornissen uit lager onderwijs of eerste graad secundair onderwijs

Sprankel Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen en adolescenten

Autisme Vlaanderen Vlaamse Vereniging Autisme

Autisme Centraal Informeert en ondersteunt, geeft het tweemaandelijks tijdschrift “Autisme Centraal” uit, en naast andere publicaties beschikt het over een handige literatuurlijst en een gespecialiseerd documentatiecentrum

Sig Vormingsdienst voor personen met een handicap. Een webwijzer met websites over handicaps en voor gehandicapten is in opbouw.

NLD Praatgroepen en doorverwijzingadressen voor diagnose en therapie van kinderen met NLD (niet-verbale leerstoornissen)

Dyspraxis Vereniging voor ouders van leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD). Zelfhulpgroep i.v.m. "coördinatieontwikkelingsstoornis".
Tourette Vlaamse Vereniging voor leerlingen met het syndroom van Tourette, een neurologische stoornis met als kenmerken zowel vocale als motorische tics.

Centrum Zit Stil

Zelfhulpgroep voor kinderen en volwassenen met ADHD. Het Centrum legt zich al meer dan 20 jaar toe op de ontwikkeling van kennis en overdracht van specifieke informatie.

Grip vzw Educatieve pakketten rond het thema diversiteit en inclusie van mensen met een handicap.

Kindermishandeling

De 6 Vlaamse Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling (VK) krijgen jaar na jaar meer meldingen binnen.

Limits Limits is een onafhankelijke vzw opgericht in 1993. Het is uitgegroeid tot een advies-, bemiddelings-, en opleidingscentrum inzake geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). De site heeft een onderdeel "Steunpunt voor Onderwijs", waar o.a. een beleidsplan "geweld, pesten en OSG op school" te downloaden is.

Basislink

Bij de doelgroep "leerkrachten en ouders" is een link naar zorgverbreding met algemene en specifieke thema's zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerlingvolgsystemen. Bij de algemene thema's horen bv. beelddenken, CLB, kindermishandeling en hoogbegaafdheid.