Corona-update: maart 2021: nog steeds code oranje

Beste ouders,

 

De school is na de krokusvakantie ongewijzigd terug gestart in code oranje. Alle richtlijnen die in onderstaande tekst zijn opgenomen, blijven dus van kracht.

 

We houden ons ook aan de richtlijnen om de kinderen in de klas, de schoolbus en de refter (indien die wordt gebruikt) vaste plaatsen te geven.

Wat betreft ‘ééndaagse uitstappen’ zijn de laatste richtlijnen erg onduidelijk. Ze zouden enkel met de klasbubbel terug mogen vanaf 15 maart, maar je mag niet in contact komen met ‘andere mensen’. Dit beperkt natuurlijk de mogelijkheden. We willen hier als school voor de komende periode de veiligste weg kiezen en op zeker spelen: de uitstappen en buitenschoolse activiteiten worden dus nog steeds opgeschort.

 

Corona-update: oktober 2020: code oranje


Beste ouders,

Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn: de scholen schakelen na de herfstvakantie over van code geel naar code oranje.
Gezien het stijgend aantal besmettingen kon deze maatregel niet uitblijven…

Wat betekent dit nu voor onze school, jullie kinderen en jullie als ouders?

 1. Scholen basisonderwijs blijven volledig open.  Gelukkig kunnen de leerlingen dus voltijds naar school blijven komen.
   

 2. Tijdens de middagpauze eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Dat gebeurt in de eigen klas, maar mag ook in de refter als dat kan met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
   

 3. Voor de speeltijden verandert er niets. De kinderen mogen in open lucht samen spelen en gebruik maken van de speeltuigen, op voorwaarde dat ze na het spelen de handen wassen of ontsmetten.
   

 4. Alle activiteiten buiten de schoolmuren (uitstappen, sportactiviteiten,…) worden opgeschort. De zwemlessen zijn daarop een uitzondering. Die kunnen wel blijven doorgaan. Na navraag heeft het zwembad in Hulshout, met goedkeuring van de gemeente, bevestigd dat zij open blijven en de nodige maatregelen nemen om het zwemmen veilig te organiseren.
   

 5. De lessen bewegingsopvoeding mogen in de basisschool gewoon doorgaan.
   

 6. Niet essentiële- derden’ (bezoekers, theatergezelschappen, jeugdbewegingen, …) zijn niet toegelaten op school.
   

 7. Ook de aanwezigheid van ouders op school moet zo veel als mogelijk worden vermeden. Daarom gebeuren oudergesprekken, infomomenten, rapportbesprekingen, … de komende periode zo veel mogelijk telefonisch of digitaal (online). Dat kan steeds in overleg met de leerkracht en/of directie worden besproken.
  De kinderen worden afgezet en opgehaald buiten de schoolpoorten, zoals eerder was afgesproken.
   

 8. We merken dat de meeste ouders dit goed opvolgen, maar toch willen we er nog eens op wijzen dat er een mondmaskerplicht is binnen een straal van 200 m van de school.
   

 9. Activiteiten zoals opendeurdagen, eetdagen, grootouderfeesten, … kunnen voorlopig niet worden georganiseerd. In de maandelijkse mededelingen krijgt u een overzicht van wat er wel of niet kan doorgaan.
   

 10. Er is een verhoogde aandacht voor de hygiënemaatregelen en de ventilatie van de (les)lokalen.

We willen benadrukken dat deze maatregelen verplichtingen zijn i.v.m. veiligheid en gezondheid, die vanuit de overheid worden opgelegd. Er mag dus ook niet lichtzinnig mee worden omgesprongen. Daarom hebben we op onze school ook een ‘crisiscel’ opgericht, bestaande uit leerkrachten, de directie en het schoolbestuur. In overleg worden die maatregelen dan concreet afgestemd op onze school, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Wij hebben als school jullie medewerking nodig… Ons gemeenschappelijk doel: gezond blijven en onze kinderen zo zorgeloos mogelijk naar school kunnen laten gaan.

Nogmaals bedankt voor jullie begrip en medewerking,

Schoolteam Bergom-Varenwinkel
 

 

 

Klik hier voor de vakantiedagen van het schooljaar 2020 - 2021 te bekijken.

 

Klik hier om onze sponsors
van onze schoolbus te bekijken
.


Klik op Jules voor meer info i.v.m.
de instappers voor volgend schooljaar.

 

 
VEILIG online in 10 tips

Sociale media voor kinderen.