Uitstel grootouderfeest!

Beste ouders,

Morgen komt het overlegcomité vervroegd samen om verdere afspraken te maken (lees “verstrenging van de huidige coronamaatregelen”) om zo hopelijk de stijgende coronabesmetting een halt toe te roepen.

Ook scholen moeten intern bekijken of ze hun geplande activiteiten in dergelijke omstandigheden wel op een veilige manier kunnen laten doorgaan.

Met spijt in ons hart, hebben we daarom beslist om het geplande grootouderfeest van donderdag 2 december uit te stellen. Het schoolbestuur en ons schoolteam wenst te benadrukken dat we op geen enkele wijze onze meest kwetsbare mensen in gevaar willen brengen. 

We beseffen dat we hierdoor deze lieve en zeer dankbare groep van grootouders zullen teleurstellen, maar hopelijk is dit uitstel geen afstel en kunnen we voor hen nog dit schooljaar “een specialleke” doen.

Willen jullie alsjeblieft de grootouders op de hoogte brengen van deze moeilijke beslissing? Van harte dank!

PS. Indien onze kleuters ondertussen reeds een pietenkostuum hebben aangeschaft, is dit zeker niet verloren want tijdens dezelfde week (van 29 november tot 3 december) kunnen zij dit zeker nog gebruiken. Hou goed de kleuterweetjes in de gaten.

Met vriendelijke groeten

Uw kleuterschoolteam!

 

 
 

Corona-update: september 2021

 

Beste ouders,
 

Aan het einde van het vorige schooljaar was het voor niemand duidelijk op welke wijze de scholen op 1 september zouden opstarten. Pas half augustus kregen we de eerste richtlijnen. We zetten de belangrijkste zaken even voor jullie op een rijtje:

 • De kinderen van het 5de en 6de leerjaar zijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen op school.
 • We waken over een goede ventilatie van de lokalen. Reeds vorig schooljaar heeft onze school CO2-meters aangekocht die ook in de klaslokalen zullen worden ingezet.
 • Om de verjaardagen van de kleutertjes te vieren, opteren we er nog altijd voor om geen traktaties te laten meebrengen van thuis uit. De kinderen worden op hun verjaardag zeker op school gevierd en krijgen een verjaardagsgeschenk. De verjaardagskoffer wordt vanaf dit schooljaar terug meegegeven met de kleutertjes.
 • Kook- en proefactiviteiten in de klas, die kaderen binnen een thema of project, kunnen terug.
 • Ook mogen de kinderen terug materialen die in de lessen kunnen worden gebruikt van thuis meebrengen (bv. knutselmateriaal).
 • Uitstappen, vieringen, sportactiviteiten, … zijn toegelaten, binnen het kader van de veiligheidsmaatregelen die gelden in de brede samenleving. De vieringen gaan voorlopig nog door zonder de aanwezigheid van ouders en grootouders. Wellicht dat dit later in het schooljaar wel kan.
 • De zwemlessen en lessen bewegingsopvoeding kunnen gewoon doorgaan. Indien mogelijk wordt er gekozen om buiten te sporten. Een mondmasker dragen tijdens het sporten is niet langer verplicht.
 • De lunchpauze wordt op dezelfde manier als eind vorig schooljaar georganiseerd:
  • In Varenwinkel eten de kinderen per klas.
  • In de kleuterschool te Bergom eten de kleuters in de eetzaal en zitten ze per klas.
  • In de lagere school eten er 3 leerjaren in de eetzaal (leerlingen zitten per klas en krijgen een vaste plaats). De andere 3 leerjaren eten in de klas. Dit gebeurt in beurtrol per week.
   Als het weer het toelaat, kan er ook buiten worden gegeten.
 • In de klas krijgen de kinderen een vaste plaats toegewezen.
 • De speeltijden kunnen gelijktijdig voor alle klasgroepen doorgaan.
 • De aanwezigheid van ouders op school moet nog altijd zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom blijven de afspraken voor het brengen en het afhalen van de kinderen aan de schoolpoort in de lagere school te Bergom en in de school te Varenwinkel nog dezelfde als vorig schooljaar.
  In de kleuterschool te Bergom worden de kleutertjes nog zoals vorig schooljaar naar school gebracht. Het afhalen van de kleuters kan vanaf 1 september echter terug via de garage. Een kleuterjuf zal dan de ouders per klas binnenvragen. We rekenen erop dat de ouders hier zelf de afstandsregels in acht nemen. We wijzen er ook nog eens op dat er voor volwassenen steeds een mondmaskerplicht geldt op school of aan de schoolpoort.
 • Oudercontacten en infoavonden mogen terug fysiek doorgaan, mits het dragen van een mondmasker. Bij de gezamenlijke infoavond vragen we de aanwezigheid te beperken tot 1 ouder per kind. Indien dit een probleem is, kunt u de leerkracht of directie hier best even over aanspreken. Ook aandacht voor ventilatie en handhygiëne blijft hier belangrijk. Waar mogelijk kan er alsnog voorgesteld of gekozen worden voor een digitaal overleg. Dit wordt steeds vooraf gecommuniceerd.

 Ondanks de hoge vaccinatiebereidheid, zijn er toch nog redenen tot blijvende bezorgdheid en waakzaamheid. De dagelijkse cijfers bevestigen dat Corona (nog) niet weg is. Daarom benadrukken we nogmaals dat we samen een verantwoordelijkheid moeten blijven dragen in het belang van onze gezondheid en die van onze kinderen.

De maatregelen die hierboven werden opgesomd blijven in principe van kracht tot eind september. Dan is er door de overheid een nieuw evaluatiemoment gepland. Indien voor die tijd de cijfers plaatselijk negatief evolueren, kunnen er bijkomende maatregelen en aanpassingen worden opgelegd. Zoals steeds zult u daarover van de school de nodige info ontvangen via de gebruikelijke kanalen.

We hopen samen op een vlotte start van een hopelijk zorgeloos schooljaar.

Schoolteam Bergom-Varenwinkel

 

 

 

Klik hier voor de vakantiedagen van het schooljaar 2021 - 2022 te bekijken.

 

Klik hier om onze sponsors
van onze schoolbus te bekijken
.


Klik op Jules voor meer info i.v.m.
de instappers voor volgend schooljaar.

 

 
VEILIG online in 10 tips

Sociale media voor kinderen.